Skala opłat przesuwnych (Sliding Fee Scale)

Skala opłat przesuwnych (Sliding Fee Scale)

CNS Healthcare oferuje zniżki według stawki ruchomej.

Skala Opłat Ruchomych została ustanowiona i wdrożona w celu zapewnienia, że jednolite i uzasadnione opłaty i zniżki są konsekwentnie i odpowiednio stosowane wobec wszystkich uprawnionych pacjentów. Chociaż tabela opłat ma na celu pokrycie uzasadnionych kosztów świadczenia usług, to celem wprowadzenia skali ruchomej jest zniwelowanie barier finansowych w dostępie do opieki. Dlatego też umożliwia ona świadczenie usług osobom, które są w stanie za nie zapłacić. Raz ustalona skala opłat musi być aktualizowana co najmniej raz w roku, tak aby odzwierciedlała coroczne aktualizacje federalnych wytycznych dotyczących ubóstwa.

Ustalenie, czy dana osoba kwalifikuje się do uzyskania zniżki z tytułu opłaty ruchomej, wymaga sprawdzenia jej dochodów. Informacje te muszą być aktualizowane co najmniej raz w roku, aby można było kontynuować udział w programie. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie do obliczenia zniżki i są całkowicie poufne.